Projecten

Hier volgt een overzicht van de door Buning Wegenbouw BV uitgevoerde projecten.

 • Hoogeveen – woonrijp maken Erflanden

  Hoogeveen – woonrijp maken Erflanden

  In opdracht van de gemeente Hoogeveen (stuurgroep Erflanden) hebben we in 2011 werkzaamheden uitgevoerd in de straten Het Loo, Boommarter, De Rotsvinder en De Laan. De werkzaamheden omvatten onder andere het leggen van drainage,…

 • Herinrichting Heidelaan e.o.

  Herinrichting Heidelaan e.o.

  Zuidwolde – in opdracht van de gemeente De Wolden voeren we werkzaamheden uit bij de nieuwe brede school De Heidevlinder. Deze komt in/op de plaats van de (oude) Zwermkorf, aan de Heidelaan/Dopheidelaan te Zuidwolde.Voordat…

 • Zuidwolde – Woonrijpmaken Middelveen IV

  Zuidwolde – Woonrijpmaken Middelveen IV

  Sinds mei 2011 zijn we bezig met het woonrijpmaken van plan Middelveen IV in Zuidwolde. De Jutte en de Turfsteker zijn gereed. De noodbestrating is vervangen door een nieuwe straat, ook zijn er extra…

 • Hoogeveen – Bethesda

  Hoogeveen – Bethesda

  We hebben bij het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen een parkeerplaats bij het informatiebord aangelegd. Hier bleek behoefte aan te zijn. Verder is een speelvoorziening aangepast. Hieronder wat foto’s van de werken.

 • Hoogeveen – Onderhoud elementenverharding 2011

  Hoogeveen – Onderhoud elementenverharding 2011

  In opdracht van de gemeente Hoogeveen worden reparaties uitgevoerd aan de straten, voetpaden, fietspaden en meer. Naar verwachting is het werk voor de bouwvak gereed. Ook leggen we in de buitengebieden grasstenen langs diverse…

 • Hoogeveen – Van der Duyn van Maasdamstraat

  Hoogeveen – Van der Duyn van Maasdamstraat

  In opdracht van de gemeente Hoogeveen hebben we de Van der Duyn van Maasdamstraat en de Herman Bavinckstraat te Hoogeveen opnieuw bestraat en de riolering hersteld. Tevens hebben we voor de firma Haitjema bv…

 • Hollandscheveld – Reconstructie Zandwijkstraat

  Hollandscheveld – Reconstructie Zandwijkstraat

  In opdracht van de gemeente Hoogeveen is in deze straat de riolering veranderd (gedeelte tussen het Zuideropgaande en de Gagelstraat); de hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld van de “gewone” riolering. Ook is het terrein van de…

 • Hoogersmilde – Bosweg

  Hoogersmilde – Bosweg

  In opdracht van de Gemeente Westerveld hebben we, in verband met de verkeersveiligheid, grasstenen aangebracht langs de Bosweg in Hoogersmilde. Nadat de kanten van de weg zijn gezaagd en de fundering is aangebracht (en…

 • Uffelte – Egginkstraat

  Uffelte – Egginkstraat

  De Reconstructie van de Egginkstraat in Uffelte hebben we eind 2010 aangenomen van de Gemeente Westerveld. Het werk bevindt zich langs de Drentse Hoofdvaart/Smildervaart in Uffelte. Inmiddels is het project gereed. We hebben de…

 • Ruinerwold, nabij sportvelden

  Ruinerwold, nabij sportvelden

  In Ruinerwold hebben we een deel van het riool vervangen/aangepast tussen de nieuwe brede school en de kantine van de VV Ruinerwold. Zie ook de foto’s