Hoogeveen – Onderhoud elementenverharding 2011

In opdracht van de gemeente Hoogeveen worden reparaties uitgevoerd aan de straten, voetpaden, fietspaden en meer. Naar verwachting is het werk voor de bouwvak gereed. Ook leggen we in de buitengebieden grasstenen langs diverse wegen in de gemeente Hoogeveen.

Stand van zaken 24 augustus

Momenteel zijn we in de Tichelwerkstraat en in De Aak bezig om de bestrating opnieuw te leggen. In de Tichelwerkstraat komt een geheel nieuwe fundering van menggranulaat.

Stand van zaken 7 setptember

De werkzaamheden aan De Aak zijn inmiddels afgerond en we zijn begonnen aan de Landsteinerhof. Ook hier wordt onder andere de riolering opgeknapt, de banden opnieuw uitgelijnd en de bestrating aangepast/hersteld.

Stand van zaken 4 oktober

De werkzaamheden aan de Landsteinerhof zijn gereed en we zijn nu bezig aan de Kolffstraat en de Prinses Marijkestraat. Volgende week starten we bij Van der Duyn van Maasdamstraat en werken dan door naar de buitendorpen.

Stand van zaken 28 oktober

De werkzaamheden aan de Splitting in Nieuweroord zijn gereed.