Hoogeveen – woonrijp maken Erflanden

In opdracht van de gemeente Hoogeveen (stuurgroep Erflanden) hebben we in 2011 werkzaamheden uitgevoerd in de straten Het Loo, Boommarter, De Rotsvinder en De Laan.

De werkzaamheden omvatten onder andere het leggen van drainage, aanbrengen en verplaatsen van kolken, banden aanbrengen, straatwerk, en asfalteringswerk.

Stand van zaken 12 augustus:

De voetpaden langs de De Laan en Het Loo zijn grotendeels klaar en zijn de parkeerplaatsen langs Het Loo aangelegd.

Direct na de bouwvak wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteringswerk.

Stand van zaken 7 september

De extra borden, omleidingsroutes en tijdelijke doorgangen voor het verkeer zijn aangebracht zodat morgen kan worden gestart met het asfalteringswerk. We staten met het freeswerk.

Stand van zaken 11 oktober

Zowel de onder- als de tussenlagen van het asfalt zijn aangebracht. Momenteel worden de controleputkoppen en goottegels op de goede hoogte aangebracht, zodat eind oktober de deklagen asfalt kunnen worden aangebracht. Mits het weer uiteraard geen roet in het eten gooit.

Stand van zaken 28 oktober

Momenteel brengen we de uitvul- en toplagen van het asfalt aan. Er wordt rood asfalt op de fietspaden aangebracht en wit asfalt op de kruisingsvlakken. Vanwege de herfstvakantie zijn er veel minder scholieren en overige fietsers. Dat en het mooie weer helpen goed mee.

Stand van zaken 17 november

Inmiddels is het asfalt gereed en zijn we bezig met de afrondende werkzaamheden. De overtollige materialen worden afgevoerd, de bermen afgewerkt en meer van dat.