Projecten

Hier volgt een overzicht van de door Buning Wegenbouw BV uitgevoerde projecten.

Hoogeveen – Steenbergerpark

Hoogeveen – Steenbergerpark

Het wordt nu echt tijd om onze naam toch maar eens veranderen in Buning Infra of iets dergelijks, want ook voor een waterbouw-klus keren we onze hand tegenwoordig niet om. In het Steenbergerpark in Hoogeveen realiseren we enkele…

Nieuwlande – Boerdijk

Nieuwlande – Boerdijk

In Nieuwlande (gemeente Hoogeveen) is behoefte aan nieuw woningen. Daarom zijn wij gestart met de aanleg van het uitbreidingsplan genaamd Boerdijk. Dit woningbouwplan ligt ten noordoosten van Nieuwlande, nabij de Meester van Goorweg. Wij leggen hier als eerste…

Ruinen – Schapenstreek

Ruinen – Schapenstreek

Sinds ruim een week zijn we bezig aan de Schapenstreek in Ruinen. Het was aanvankelijk de bedoeling om het gedeelte tussen Hees en Oldenhave te bestraten inclusief een fundering van menggranulaat aan te brengen. Maar na grondig (!)…

Ruinerwold – Wold Aa weg

Ruinerwold – Wold Aa weg

Als eerste project van de Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding (die we voor 2 jaar zijn aangegaan met de gemeente De Wolden) zijn we begonnen met het herstraten van de Wold Aa weg in Ruinerwold. Ik kan mij voorstellen dat…

Hoogeveen – Sneeuwbesstraat

Hoogeveen – Sneeuwbesstraat

Nu de bouw van de nieuwe woningen aan de Sneeuwbesstraat gereed is, maken we de omgeving woonrijp, zoals dat zo mooi heet. Wat doen we zoal? We leggen voetpaden en parkeervakken aan, plaatsen extra straatkolken (aan de zijkanten)…

Ruinerwold – Burgemeester Nijsinghweg e.o.

Ruinerwold – Burgemeester Nijsinghweg e.o.

Vorige week zijn we gestart met de herinrichting van de Burgemeester Nijsinghweg en de Burgemeester Bosmaweg in Ruinerwold. De werkzaamheden bestaan successievelijk uit het verwijderen van de oude bestrating, betonnen riolering, putten en kolken; daarna het aanbrengen van…

Zuidwolde – Hoofdstraat (Deel2)

Zuidwolde – Hoofdstraat (Deel2)

Nadat wij vorig jaar al de reconstructie van het kruispunt Hoofdstraat – Meppelerweg – Steenbergerweg hebben uitgevoerd, zijn we sinds vorige week bezig met het vervolg op deze klus; de reconstructie van de Hoofdstraat noord en zuid in…

Zuidwolde – Hoofdstraat

Zuidwolde – Hoofdstraat

In opdracht van de gemeente De Wolden voeren we vanaf 21 oktober jl. de reconstructie uit van het kruispunt Hoofdstraat – Meppelerweg – Steenbergerweg in het centrum van Zuidwolde. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken en…

Lieving, Makkum en Holte

Lieving, Makkum en Holte

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe hebben we afgelopen zomer de zogenaamde foutieve aansluitingen geïnventariseerd in Lieving, Makkum en Holte, dorpen in die gemeente. Dit zijn woningen in het buitengebied waarvan de hemelwaterafvoeren (dakgoten e.d.) nog zijn aangesloten…

Echten – Ruinerweg

Echten – Ruinerweg

Sinds week 40 zijn we aan de Ruinerweg in Echten bezig met snelheidsbeperkende maatregelen om onder andere het oversteken in de Boswachterij Ruinen veiliger te maken. De drie kruispunten ten noorden van de spoorlijn in de Ruinerweg worden…