Duurzaam Ondernemen

Tegenwoordig is duurzaam ondernemen niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. Voor ons als bedrijf betekent dit dat wij op een andere manier naar onze werkwijze en ons handelen zijn gaan kijken. Als maatlat gebruiken we hiervoor de drie P’s, People, Planet en Profit.

Bij een duurzaam bedrijf zijn, naar onze mening, deze drie aspecten in balans. Bij de besluiten die we nemen, wegen we de voor- en nadelen voor de mens, het milieu en de financiële gezondheid van het bedrijf zorgvuldig af.

Duurzaam ondernemen

Een goed voorbeeld is de aanschaf van zonnepanelen op het dak van onze bedrijfsloods en –woning. Deze zijn in 2012 geplaatst door de firma Sun-Fictorie. Onze eigen energieopwekking zorgt naar verwachting voor een 90% reductie in onze afname van het net. De reductie in CO2 uitstoot is dus aanzienlijk en de terugverdientijd van de zonnepanelen zorgen voor een prima balans tussen Planet en Profit. De aanschaf van onze elektrische heftruck sluit perfect aan bij deze zonnepanelen op ons terrein.

De People kant van onze bedrijfsvoering is tweeledig: 1. Het werk dat wij verrichten draagt bij aan een prettigere leefomgeving, denk aan rioolaanleg of –reparatie en het herinrichten van wegen. Tijdens deze werkzaamheden hebben wij te maken met de omgeving en wij vinden het belangrijk dat zij weinig hinder beleven door ons werk. Dit doen we onder andere door interactief met de omgeving om te gaan. Zodra mensen zich betrokken voelen bij een project en goed zijn geïnformeerd over de potentiële overlast, wordt het project ook een beetje van hen. 2. Wij investeren in onze medewerkers door ze op te leiden en ruimte te geven om te groeien. Het is het belang van het bedrijf en de mensen dat de werkomgeving prettig en aantrekkelijk is. Ook hier zoeken we een goede balans tussen People en Profit.

Inmiddels hebben wij ons papierverbruik e.d. behoorlijk weten te minimaliseren; offertes, facturen, loonstrookjes e.d. worden tegenwoordig zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Ook verrichten wij meetwerk volledig digitaal, zonder dat er een papieren tekening aan te pas komt.

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde balans tussen People, Planet en Profit zorgt voor een duurzaam voortbestaan van ons bedrijf, behoud van onze planeet en goed leefklimaat voor de mens. Op deze manier dragen wij bij aan een betere wereld nu en voor onze kinderen.