Zuidwolde – Woonrijpmaken Middelveen IV

Sinds mei 2011 zijn we bezig met het woonrijpmaken van plan Middelveen IV in Zuidwolde. De Jutte en de Turfsteker zijn gereed. De noodbestrating is vervangen door een nieuwe straat, ook zijn er extra parkeerplaatsen en voetpaden aangelegd.

Stand van zaken 28 oktober 2011: enkele kruispunten in de Turfsteker/Turflaan worden gereconstrueerd en we leggen extra parkeerplaatsen aan.

Voorlopig is deze klus nagenoeg afgerond, waarschijnlijk worden volgend jaar de doorgaande wegen (Turf- en Landschapslaan) opnieuw gestraat. Voor enkele foto’s zie hieronder.

Update 29 mei 2013: de parkeervakken voor de woningen 2-6a aan de Tripklompen zijn inmiddels uitgegraven en binnenkort starten we hier ook met de definitieve bestrating. De onderbreking van 1½ jaar had te maken met de bouw van een aantal woningen en de nieuwe tandartspraktijk.

Update 10 oktober 2014: de laatste fase voeren we dit najaar uit; de doorgaande wegen Landschapslaan en Turflaan worden onder handen genomen. Ook het tijdelijke steendepot zal dan ontmanteld worden.