Informatie

Informatie over Buning Wegenbouw

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf Sinds tientallen jaren zijn wij als erkend leerbedrijf actief; voorheen via Fundeon Koupit Clomid , maar sinds 1 augustus 2015 zijn deze taken overgenomen door het SBB. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een lbo…

VIHB Registratie

VIHB Registratie

VIHB Registratie Voor het vervoeren ohne-rezeptkaufen.com , inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen….

VCA

VCA

VCA Ook beschikken we sinds 1998 over VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). Dit is een controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de Arbo-wetgeving voldoen. Tevens bevat deze…

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 Sinds 1998 hebben wij een Kwaliteitsmanagementsysteem, genaamd ISO9001, voluit: NEN-EN-ISO 9001:2008. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de…