Buning Wegenbouw BV Disclaimer & Privacybeleid

Disclaimer & Privacybeleid Buning Wegenbouw BV

Buning Wegenbouw BV (Kamer van Koophandel 04065942), hierna te noemen Buning, verleent u hierbij toegang tot buning.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Buning en derden zijn aangeleverd. Buning behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Buning.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Buning.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buning. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buning, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Buning is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacy beleid Buning

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Buning. U dient zich ervan bewust te zijn dat Buning niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Buning respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet. We verwerken deze gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat voorschrijft.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, dit kan bijvoorbeeld zijn het aanmaken en sturen van facturen of offertes.

Dat maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buning of die van een derde partij binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

We streven er naar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en we maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (een cookie is een klein tekstbestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Buning of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Deze website gebruikt twee soorten cookies:

PHP Sessie Cookie een cookie die door het content management systeem gebruikt wordt om tijdelijk gegevens te bewaren tijdens het gebruik van de site.

Deze functionele cookies dienen voor het functioneren van de website. Voor het gebruik van functionele cookies is volgens de wet geen toestemming nodig.

Bovendien zijn dit sessiecookies, dat betekent dat deze cookies automatisch weer worden verwijderd als je bezoek aan deze website voorbij is.

Trackingcookies

Google webstatistieken, hiermee volgen we hoeveel bezoekers er komen en hoe er door de website wordt genavigeerd.
Daarmee kunnen we uiteindelijk de website verbeteren voor de bezoekers.
We anonimiseren de IP-adressen en hebben het delen van statistieken met Google uitgeschakeld.

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Een heel heldere uitleg over hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren vindt u op de website van de Consumentenbond

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.