Hollandscheveld – Reconstructie Zandwijkstraat

In opdracht van de gemeente Hoogeveen is in deze straat de riolering veranderd (gedeelte tussen het Zuideropgaande en de Gagelstraat); de hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld van de “gewone” riolering.

Ook is het terrein van de voormalige basisschool Het Mozaïek bouwrijp gemaakt. Hier worden t.z.t. woningen gebouwd.