Projecten

Hier volgt een overzicht van de door Buning Wegenbouw BV uitgevoerde projecten.

Koekange – sportvelden

Koekange – sportvelden

Op de sportvelden in Koekange zijn we deze week (wk 12 2018) begonnen met het grondwerk waarop in de nabije toekomst een kunstgrasveld wordt aangelegd. In verband met de veenachtige ondergrond werken we met een voorbelasting (zgn overhoogte)…

Noordscheschut – Zwarte Dijkje

Noordscheschut – Zwarte Dijkje

In opdracht van het College van B&W van de gemeente Hoogeveen zijn we deze week (november 2017) begonnen met de reconstructie van het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. Allereerst is de sanering uitgevoerd t.h.v. nr. 39. Deze is inmiddels…

Drogteropslagen – Oosterhof

Drogteropslagen – Oosterhof

In opdracht van de gemeente De Wolden zijn we sinds twee weken bezig om een gebied aan de noordkant van Drogteropslagen bouwrijp te maken, zeg maar Oosterhof fase 2. We leggen hier extra riolering en wegen aan, zodat…

Zuidwolde – Slagendijk

Zuidwolde – Slagendijk

Aanleg woonwijk Bospark Ekelenberg Na bijna 10(!) jaar van plannen maken, overleg, voorbereiding, onderzoeken en weer bijstellen etc. Zijn we sinds het voorjaar van 2017 gestart met de inleidende werkzaamheden zoals opruimen, slopen e.d. op het terrein van…

Zuidwolde – Nijverheidsweg 42/44

Zuidwolde – Nijverheidsweg 42/44

In samenwerking met Hubo Zuidwolde gaan we aan de Nijverheidsweg 42/44 compleet in eigen beheer een bedrijfspand bouwen van 30×40 m’, een en ander onder deskundig toezicht van JIIL Inmiddels is de omgevingsvergunning verstrekt door de gemeente en zijn…

Havelte – Beukenlaan

Havelte – Beukenlaan

Brands Bouwgroep bv gaat 22 energiezuinige huurwoningen bouwen aan de Beukenlaan en de Hofweg in Havelte voor woningcorporatie Actium. Het complete pakket aan grondwerk, riolering en straatwerk e.d. rondom deze woningen wordt door ons uitgevoerd; we leggen ook…

Zuidwolde – zwembad

Zuidwolde – zwembad

In verband met de privatisering van zwembad de Waterlelie in Zuidwolde wordt in opdracht van een stichting (die tzt het zwembad gaan runnen) groot onderhoud uitgevoerd voordat in het nieuwe zomerseizoen 2017 het bad open gaat voor het…

Sterrenpark – Hoogeveen

Sterrenpark – Hoogeveen

Voor de gemeente Hoogeveen starten we begin februari 2017 met het herinrichten van de locatie van de voormalige kinderboerderij De Sterrenhoeve (in het Sterrenpark) in de wijk Krakeel te Hoogeveen. De oude kinderboerderij wordt veranderd in een peuterspeelzaal….

Vledder – Vledderweg

Vledder – Vledderweg

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld en in samenwerking met de werkgroep herinrichting Vledder gaan we de Dorpsstraat en de Vledderweg aldaar herinrichten. Op maandag 31 oktober 2016 zijn we begonnen….

Veeningen – Schoolweg

Veeningen – Schoolweg

In de Schoolweg te Veeningen gaan we in opdracht van de gemeente De Wolden rioleringswerkzaamheden uitvoeren; na eerder onderzoek bleek een stuk DWA-riolering in slechte staat en dit gaan we als eerste vervangen. Ook wordt er een compleet…