Projecten

Hier volgt een overzicht van de door Buning Wegenbouw BV uitgevoerde projecten.

Hoofdstraat – Zuidwolde

Hoofdstraat – Zuidwolde

In opdracht van de gemeente De Wolden voeren we vanaf 21 oktober jl. de reconstructie uit van het kruispunt Hoofdstraat – Meppelerweg – Steenbergerweg in het centrum van Zuidwolde. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken en…

Lieving, Makkum en Holte

Lieving, Makkum en Holte

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe hebben we afgelopen zomer de zogenaamde foutieve aansluitingen geïnventariseerd in Lieving, Makkum en Holte, dorpen in die gemeente. Dit zijn woningen in het buitengebied waarvan de hemelwaterafvoeren (dakgoten e.d.) nog zijn aangesloten…

Ruinerweg in Echten

Ruinerweg in Echten

Sinds week 40 zijn we aan de Ruinerweg in Echten bezig met snelheidsbeperkende maatregelen om onder andere het oversteken in de Boswachterij Ruinen veiliger te maken. De drie kruispunten ten noorden van de spoorlijn in de Ruinerweg worden…

De Wijk – Parkweg e.o.

De Wijk – Parkweg e.o.

Na de grootscheepse herinrichting van de omgeving van de Parkweg in De Wijk op het gebied van woningen, kon de infrastructuur natuurlijk niet achterblijven. In opdracht van de gemeente De Wolden, afdeling projecten, in combinatie met woonstichting Actium…

Ruinerweide – Ruinen

Ruinerweide – Ruinen

In het kader van de Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2019 zijn we sinds enkele weken bezig aan de Ruinerweide in Ruinen; eerst worden de stenen opgenomen, vervolgens wordt de onderbaan vervangen door een goede fundering van menggranulaat. Vervolgens herleggen…