Reconstructie Sportlaan Hoogeveen

Reconstructie parkeerplaats Sportlaan Hoogeveen

Aan de Sportlaan in Hoogeveen (op het Bentinckspark) hebben we de reconstructie verzorgd van de aldaar gelegen parkeerterrein. Allereerst is het oude asfalt incl. fundering opgebroken en afgevoerd. Daarna is de ligging en afschot van het nieuwe parkeerterrein zó veranderd, dat het daarop vallende hemelwater nu wordt afgevoerd naar de belendende sloot. Daarna hebben we een nieuwe fundering van menggranulaat geleverd en aangebracht waarop de nieuwe asfaltverharding is gemaakt. De parkeerplaatsen zelf worden aangelegd middels waterdoorlatende grasbetontegels.