Ekelenberg

Nieuwbouw Ekelenberg fase II

Inmiddels zijn we ook al enkele weken bezig met de aanleg van de tweede en laatste fase van de toekomstige woonwijk in het bospark Ekelenberg in Zuidwolde. Dit ligt ten zuidoosten van de huidige eerste fase. Ook hier hebben we al veel grondwerk gedaan en zijn we bezig met de aanleg van de eerste cunetten met daar onderin een gescheiden rioolstelsel met een Vuilwater-leiding en een Hemelwater (Infiltratie) riool. Ook worden er de nodige putten geplaatst. Aan een kant van de weg komt een nutsstrook (hierin komen tzt de kabels en leidingen).

Als dit gereed is, zullen we weer een verharding van gebakken stenen aanbrengen en zogenaamde wadi’s aan de zijkanten. Het feit dat er geen kolken worden aangebracht heeft tot doel dat het water in de bodem moet infiltreren, in plaats van dat het te snel wordt afgevoerd.
Ook brengen we de toekomstige kavels op hoogte, zodat deze tzt geschikt zijn voor woningbouw. Verder verzorgen wij ook het inzaaien van de bermen, plaatsen van de openbare verlichting en diverse ‘groene’ keerwanden.

Project Ekelenberg fase II grofweg in cijfers:

  • 600 meter infiltratieriool, 700 meter vuilwaterriool en 620 meter aan huisaansluitingen.
  • 23 betonputten plaatsen
  • 5000 vierkante meter gebakken klinkers aanbrengen tijdens bouwfase
  • 5000 vierkante meter gebakken klinkers aanbrengen tijdens woonrijp maken
  • 4800 kuub zand leveren
  • 9000 kuub grond/zand ontgraven
  • 90 meter keerwanden plaatsen