Tiny House

Aanleg locatie Waterstof Tiny House

Aan de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen, tegenover de Erflanden, hebben wij een plaats gecreëerd voor het Waterstof Tiny House. Deze plek dient als informatie- en ontmoetingscentrum voor het project waterstof in de Erflanden. Onze werkzaamheden hier bestonden onder andere uit het uitgraven van grond, aanleggen van de riolering, funderingslaag en betonnen platen. Verder hebben wij het terrein voorzien van een strakke afrastering.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Hoogeveen, Alfa-College, Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Vrienden van Techniek, voor meer informatie over het project klik hier.