Projecten

Hier volgt een overzicht van de door Buning Wegenbouw BV uitgevoerde projecten.

Smilde – Van Veen’s Park

Smilde – Van Veen’s Park

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe zijn we sinds week 18 bezig met het vervangen van de complete riolering (pvc-riolering Ø315, betonnen putten en straatkolken), incl. de huisaansluitingen en de kolkaansluitingen in het Van Veen’s Park in Smilde….

De Wijk – Parkweg e.o.

De Wijk – Parkweg e.o.

Na de grootscheepse herinrichting van de omgeving van de Parkweg in De Wijk op het gebied van woningen, kon de infrastructuur natuurlijk niet achterblijven. In opdracht van de gemeente De Wolden, afdeling projecten, in combinatie met woonstichting Actium…

Ruinen – Ruinerweide

Ruinen – Ruinerweide

In het kader van de Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2019 zijn we sinds enkele weken bezig aan de Ruinerweide in Ruinen; eerst worden de stenen opgenomen, vervolgens wordt de onderbaan vervangen door een goede fundering van menggranulaat. Vervolgens herleggen…

Orvelte – Brugstraat

Orvelte – Brugstraat

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe zijn we deze week begonnen met het vervangen van de riolering in de Brugstraat in Orvelte. We starten in het centrum op de kruising met de Schoolstraat en gaan zo verder noordoostwaarts…

Zuidwolde – Wheemhoeve

Zuidwolde – Wheemhoeve

Op het voormalige terrein van Café-restaurant De Vries aan de hoofdstraat in Zuidwolde komt een nieuw appartementencomplex genaamd de Wheemhoeve. Bouwbedrijf Brands uit Emmen gaat het bouwen en wij voeren als vaste onderaannemer van hen hier in de…

Koekange – Koekangerveldweg (2)

Koekange – Koekangerveldweg (2)

Sinds deze week zijn we in het kader van de Raamovereenkomst Herstraatbestek 2018 van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen begonnen aan de Koekangerveldweg ten noorden van de N375 (autoweg Pesse – Meppel). Waar we in 2016/2017 al het…

Hoogeveen – lanceerstation

Hoogeveen – lanceerstation

Dat de firma Buning geen uitdaging uit de weg gaat en niet voor een gat te vangen is, blijkt andermaal uit de volgende klus. In opdracht van de DOC leggen we een zgn. lanceerstation aan in de (koelwater-)persleiding…

Veeningen – CH de Wolden

Veeningen – CH de Wolden

Op het terrein van CH de Wolden in Veeningen zijn we begonnen met het verbeteren van de waterhuishouding in de grond (op het gedeelte waar tijdens concoursen de tijdelijke stallen voor de paarden staan). Nu viel het dit…

Pesse – dorpsuitbreiding

Pesse – dorpsuitbreiding

Deze week zijn we in opdracht van gemeente Hoogeveen begonnen met het woonrijp maken van de dorpsuitbreiding aan de zuidkant van het dorp Pesse. We starten op de kruising van de Singel met de Stijgbeugel en gaan zo…

De Wijk – reconstructie Dorpsstraat

De Wijk – reconstructie Dorpsstraat

Sinds enkele weken zijn we in opdracht van gemeente De Wolden begonnen met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Dorpsstaat in De Wijk. In verband met diverse dorpsactiviteiten beginnen we direct na de Pinksteren en wel op…