Beilen

Buning aan de slag in Beilen

In opdracht van gemeente Midden-Drenthe zijn wij gestart met de herinrichting van de Verlengde Havenstraat in Beilen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van een nieuw gescheiden rioolstelsel, de rijbaan en parkeerplaatsen herstraten, aanbrengen van KoMex wandelpaden en diverse groenvoorzieningen. Het regenwater zal in Ø400 en Ø500 buizen worden opgevangen en direct verbonden worden met de Beilervaart. Hierdoor beperken we de wateroverlast en zal geen regenwater in het (vuilwater)riool geloosd worden.

Slimme combinatie

Aangezien we ter plaatse toch de complete (gemeentelijke) riolering gaan vervangen, hebben we in overleg met Woonservice een aansluitend plan bedacht om alle huisaansluitingen tot aan de voorgevel gelijk mee te nemen. Hier lagen nog oude gresbuizen en ook de afvoercapaciteit was onvoldoende.

De uitvoering is onlangs gestart en zal enkele maanden duren. Het project zal gefaseerd uitgevoerd worden om overlast te beperken en bewoners zijn persoonlijk geïnformeerd over onze planning.