Huus voor Sport en Cultuur HSC2

Huus voor Sport en Cultuur – fase I

In Zuidwolde zijn we volop bezig met de verharding rondom het Huus voor Sport en Cultuur (Wolderhuus). We zijn al bekend op het terrein, omdat we voor Hesco Bouw al diverse werkzaamheden hebben uitgevoerd op gebied van noodwegen, rijplaten en riolering. Nu gaan we als eerste de bestrating aanbrengen rondom de nieuwbouw zodat de schoolkinderen en andere gebruikers veilig naar binnen kunnen.

Zowel op de plaats van de te slopen Boerhoorn als op het terrein van het voormalige overdekte zwembad (waar de bouwketen stonden) komen allemaal waterdoorlatende parkeerplaatsen. Ook krijgt het tenniscomplex een andere ingang en brengen we zgn. wadi’s aan waar het regenwater kan bezinken.

Het project is opgedeeld in fases om de overlast te minimaliseren, waarbij de laatste fase zich op het terrein van de huidige Boerhoorn bevindt. Verder leggen we een nieuw rioolstelsel aan tot in de kruising Oosterweg – Kerkenbosweg. Hierbij zal de huidige uitrit van de Boerhoorn worden omgetoverd tot een gelijkwaardige kruising. Hierover later meer in een nieuw projectartikel Huus voor Sport en Cultuur fase II-IV.