Hoogeveen

Sneeuwbesstraat – Hoogeveen

Sneeuwbesstraat – Hoogeveen

Nu de bouw van de nieuwe woningen aan de Sneeuwbesstraat gereed is, maken we de omgeving woonrijp, zoals dat zo mooi heet. Wat doen we zoal? We leggen voetpaden en parkeervakken aan, plaatsen extra straatkolken (aan de zijkanten)…