Hoogeveen

Hoogeveen – Sneeuwbesstraat

Hoogeveen – Sneeuwbesstraat

Nu de bouw van de nieuwe woningen aan de Sneeuwbesstraat gereed is, maken we de omgeving woonrijp, zoals dat zo mooi heet. Wat doen we zoal? We leggen voetpaden en parkeervakken aan, plaatsen extra straatkolken (aan de zijkanten)…

Koekange – Koekangerveldweg (2)

Koekange – Koekangerveldweg (2)

Sinds deze week zijn we in het kader van de Raamovereenkomst Herstraatbestek 2018 van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen begonnen aan de Koekangerveldweg ten noorden van de N375 (autoweg Pesse – Meppel). Waar we in 2016/2017 al het…

Hoogeveen – lanceerstation

Hoogeveen – lanceerstation

Dat de firma Buning geen uitdaging uit de weg gaat en niet voor een gat te vangen is, blijkt andermaal uit de volgende klus. In opdracht van de DOC leggen we een zgn. lanceerstation aan in de (koelwater-)persleiding…

Pesse – dorpsuitbreiding

Pesse – dorpsuitbreiding

Deze week zijn we in opdracht van gemeente Hoogeveen begonnen met het woonrijp maken van de dorpsuitbreiding aan de zuidkant van het dorp Pesse. We starten op de kruising van de Singel met de Stijgbeugel en gaan zo…

Noordscheschut – Zwarte Dijkje

Noordscheschut – Zwarte Dijkje

In opdracht van het College van B&W van de gemeente Hoogeveen zijn we deze week (november 2017) begonnen met de reconstructie van het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. Allereerst is de sanering uitgevoerd t.h.v. nr. 39. Deze is inmiddels…

Sterrenpark – Hoogeveen

Sterrenpark – Hoogeveen

Voor de gemeente Hoogeveen starten we begin februari 2017 met het herinrichten van de locatie van de voormalige kinderboerderij De Sterrenhoeve (in het Sterrenpark) in de wijk Krakeel te Hoogeveen. De oude kinderboerderij wordt veranderd in een peuterspeelzaal….

Veeningen – Schoolweg

Veeningen – Schoolweg

In de Schoolweg te Veeningen gaan we in opdracht van de gemeente De Wolden rioleringswerkzaamheden uitvoeren; na eerder onderzoek bleek een stuk DWA-riolering in slechte staat en dit gaan we als eerste vervangen. Ook wordt er een compleet…

Hoogeveen – winkelcentrum De Weide

Hoogeveen – winkelcentrum De Weide

Aan de noordwestkant van winkelcentrum De Weide in Hoogeveen voeren we in opdracht van de gemeente Hoogeveen sinds 3 oktober 2016 de volgende werkzaamheden uit. Het voetgangersgebied ten noordwesten wordt opnieuw ingericht; oude bomen die veel overlast veroorzaken…

Hoogeveen – Buitenvaart

Hoogeveen – Buitenvaart

In opdracht van Astore vastgoed in Hoogeveen voeren we het complete grondwerk, riolering en straatwerk uit bij hun nieuw te bouwen hal aan de Buitenvaart 1003 te Hoogeveen. Deze week (wk27 2016) zijn we begonnen met het aanbrengen…

Hoogeveen – Dr. G.H. Amshoffweg

Hoogeveen – Dr. G.H. Amshoffweg

Met ingang van 21 mei 2016 zijn we begonnen met het groot onderhoud bestrating 2016 voor het behandelcentrum Weidesteyn (Stichting Zorgpalet) in combinatie met het ziekenhuis Bethesda (Treant Ziekenhuiszorg) in Hoogeveen. Op diverse plaatsen over het hele terrein…