VIHB Registratie

Voor het vervoeren inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen.

Sinds 2005 staan wij vermeld op de lijst van de NIWO (stichting Nationale en Internationale Wegvoervoer Organisatie) onder inschrijfnummer VIHB/DRS506010VIHX.