VCA

Ook beschikken we sinds 1998 over VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). Dit is een controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de Arbo-wetgeving voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Sinds 2015 beschikken we over VCA**.

kupbezrecepty.com