Zuidwolde – Busstation

Sinds maandag 12 oktober 2015 zijn wij in opdracht van de gemeente De Wolden bezig met de reconstructie van het busstation in Zuidwolde.
Er worden nieuwe bushaltes met perronbanden aangelegd. Ook komt er een fundering onder de busbanen en wordt de riolering verbeterd. Verder wordt de gehele indeling aangepast (lijn 31/131 naar Hoogeveen krijgt een andere opstapplaats). Voor de liefhebber c.q. geïnteresseerde die graag wil zien hoe het uiteindelijk wordt, zie de bijlage.

Ook zullen enkel bushaltes in Zuidwolde, aan De Vennen t.h.v. de Dissel en aan de Hoofdstraat t.h.v. de Burgerzinstraat, worden aangepast aan de huidige eisen.

Update 21/10 Inmiddels zijn de kabels en leidingen verlegd, divers straatmeubilair tijdelijk in opslag gezet en beginnen we met het afgraven van een laag zand tbv van een cunet voor een fundatielaag.

De bushaltes zijn tijdelijk verplaatst naar de naastgelegen Steenbergerweg.