Uitbreidingsplan Pesse II

Nadat we enkele jaren geleden al fase 1 hebben aangelegd, zijn we nu begonnen aan fase 2 van de uitbreiding van Pesse aan de zuidkant van de weg Oostering. We beginnen eerst met het bouwrijp maken; de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, aanleg wadi’s met zgn. brievenbusputten en drainage. Hiermee kan via een vernuftig nivelleringssysteem de grondwaterstand geregeld worden. Daarna leggen we de noodbestrating aan.