Uitbreidingsplan Pesse II

Nadat we enkele jaren geleden al fase 1 hebben aangelegd, zijn we nu begonnen aan fase 2 van de uitbreiding ( Uitbreidingsplan Pesse II) aan de zuidkant van de weg Oostering.

We beginnen eerst met het bouwrijp maken; de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, aanleg wadi’s met zgn. brievenbus putten en drainage. Hiermee kan via een vernuftig nivelleringssysteem de grondwaterstand geregeld worden. Daarna leggen we de noodbestrating aan.  

Eerder werkte Buning in 2012/2013 en 2018 ook al aan dorpsuitbreiding in Pesse;