Uitbreidingsplan Pesse II

Nadat we enkele jaren geleden al fase 1 hebben aangelegd, zijn we nu begonnen aan fase 2 van de uitbreiding ( Uitbreidingsplan Pesse II) aan de zuidkant van de weg Oostering.

We beginnen eerst met het bouwrijp maken; de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Buy Kamagra UK

, aanleg wadi’s met zgn. brievenbus putten en drainage. Hiermee kan via een vernuftig nivelleringssysteem de grondwaterstand geregeld worden. Daarna leggen we de noodbestrating aan.  

Eerder werkte Buning in 2012/2013 en 2018 ook al aan dorpsuitbreiding in Pesse;