Pesse – dorpsuitbreiding

In Pesse zijn we in opdracht van de gemeente Hoogeveen begonnen met de 1e fase van de dorpsuitbreiding (zgn. bouwrijp maken). Dit gebied ligt ten zuiden van de Oostering en ten oosten van de Korfbalvelden.

Maandag 12 november 2012 zijn we begonnen met het ontgraven van de cunetten en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Hierop wordt vervolgens een zandpakket aangebracht en een noodbestrating en parkeerplaatsen aangelegd. Ook leggen we drainage aan en verplaatsen we de ijsbaan en een persleiding en moeten er helaas enkele eiken worden gekapt.

Uit ecologisch oogpunt worden er struwelen aangelegd rondom de kikkerpoel.

Update 1/5/2013; na de lange winter en het aanbrengen van de diverse kabels en leidingen, gaan we verder met het aanbrengen van de uitleggers (huisaansluitingen) voor de riolering naar de toekomstige woningen en verdere werkzaamheden aan de riolering.

Update 28/5/2013; enkele omliggende terreinen worden nog opgehoogd en we zijn begonnen met het (machinaal) leggen van de bestrating. Naar verwachting is deze klus nog voor de bouwvak gereed.

Update 17/8/2013; er moest nog een 7,5 tons put worden geplaatst, ter vervanging van een kleiner type. Dat hebben we deze week uitgevoerd m.b.v. 2 mobiele kranen. Als laatste assisteren we nog bij het plaatsen van lichtmasten en andere voorzieningen voor de ijsbaan.

Hieronder enkele foto’s van deze klus: