Noordscheschut – Zwarte Dijkje

In opdracht van het College van B&W van de gemeente Hoogeveen zijn we deze week (november 2017) begonnen met de reconstructie van het Zwarte Dijkje in Noordscheschut.

Allereerst is de sanering uitgevoerd t.h.v. nr. 39. Deze is inmiddels gereed. Maandag 13/11 beginnen we met de reconstructie zelf.

Het werk gaat gefaseerd; de eerste en enige fase die we dit jaar uitvoeren betreft het stuk tussen de brug over de Verlengde Hoogeveense Vaart en de kruising met de Tramweg.

In overleg met Plaatselijk Belang is er een actuele planning als bijlage bijgevoegd bij dit artikel, zie onder.