Hoogeveen – riolering

In opdracht van de gemeente Hoogeveen gaan we in de buitengebieden ten zuiden (Alteveer) en ten noorden van Hoogeveen hemelwater ontkoppelen van de riolering.

De achterliggende gedachte hierbij is het ontlasten van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het verdrogen van de grond.

Met de bewoners wordt een voor een contact gezocht over het hoe en wat.

De bedoeling is uiteindelijk dat alleen het zgn. vuilwater op het hoofdriool komt en het hemelwater op de omliggende sloten e.d. wordt geloosd.