Hoogeveen – herstellen parkeerplaats e.d.

Bij de Komas en Albert Heijn aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen vindt een upgrading van de parkeerplaatsen en toegangswegen plaats.

De waterafvoer (riolering en goten) wordt verbeterd, de bebording wordt geactualiseerd en de toplaag van de parkeerplaats wordt weggefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag.

Tevens komt er een nieuwe belijning en worden de diverse toegangswegen opnieuw bestraat. De klus is deze week begonnen en naar verwachting eind volgende week (28) gereed.

De overlast voor het winkelend publiek is minimaal, maar kan niet helemaal worden voorkomen.

Stand van zaken 12 juli 2012:

De asfalteringswerkzaamheden en belijning zijn gereed en de bebording is aangepast. Het werk is zo goed als afgerond.

Hieronder enkele foto’s van het project: