Hoogeveen – De Waring

In opdracht van de gemeente Hoogeveen zijn we maandag 17 juni 2013 begonnen met de aanleg van een extra hemelwater-riool door De Waring.

De bewoners zijn vorige week (wk 24) ingelicht over de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de nummers 17 tot en met nummer 51.

Om het gemeentelijk hoofdriool te ontlasten, zullen er ondermeer twee extra afvoeren (hemelwater dus) naar de achtergelegen sloot worden aangelegd.