Elim – Barsweg

Dinsdag 7 april 2015 zijn we in opdracht van de gemeente Hoogeveen gestart met de reconstructie van de Barsweg.

Het werk is in 3 fases gesplitst en we beginnen vanaf de kruising met de Dorpsstraat (Elim) richting het Zuideropgaande; de eerste fase zal gaan tot de Compagnieweg.

De werkzaamheden zullen bestaan, naast het opnieuw straten van de weg, uit het verstevigen en ophogen van de bermen d.m.v. bermbeton.