Zuidwolde – Slagendijk

Aanleg woonwijk Bospark Ekelenberg

Na bijna 10(!) jaar van plannen maken, overleg, voorbereiding, onderzoeken en weer bijstellen etc.

Zijn we sinds het voorjaar van 2017 gestart met de inleidende werkzaamheden zoals opruimen, slopen e.d. op het terrein van de voormalige camping De Ekelenberg aan de Slagendijk te Zuidwolde.

Het is de bedoeling dat hier een nieuwe woonwijk verrijst, aan de zuidoost kant van het dorp Zuidwolde.

Het gewijzigde bestemmingsplan is definitief vastgesteld in de gemeenteraad van De Wolden op 29 juni 2017 en vrijdag 30 juni was er de feestelijke openingsceremonie door de wethouder, dhr. J. ten Kate.

Mochten er na de terinzagelegging van het raadsbesluit geen bezwaren meer komen, dan is het onherroepelijk en beginnen we direct na de bouwvak (eind augustus 2017) met de daadwerkelijke aanleg van de eerste fase van de complete infrastructuur, zoals wegen, gescheiden rioleringsstelsel (IT riool voor HWA), kabels en leidingen en de bouwkavels etc.

Hier verschijnen in totaal iets van 60 woningen; vrijstaande en geschakelde.

Update 12 oktober 2017. Inmiddels is de sloop van de oude gebouwen gereed en zijn we druk bezig met het aanbrengen van het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel. Ook leggen we de stroken aan voor de kabels en leidingen. Deze mensen beginnen in week 43. De contouren hoe de nieuwe wegen gaan lopen zijn al goed zichtbaar, zie de bijgevoegde luchtfoto.

Update 17 november 2017. De aanleg van de riolering is klaar. Gelukkig is ook de BAM gearriveerd; zij beginnen, iets later dan gepland, met de aanleg van de nutsleidingen (gas, water, stroom, data etc.). De cunetten van de wegen en de meeste bouwpercelen zijn inmiddels ook op de goede hoogte afgewerkt. Er worden nog een paar laatste bomen gerooid. 

Update 30 januari 2018. Sinds twee weken zijn we bezig om de noodbestrating (blokverband) aan te leggen.

De Kroepnevel is gereed en dan gaan we verder met het Spinwiefien. Van de weg Den Ekel (zeg maar de entree en dan rechtdoor) hebben we het eerste gedeelte klaar. Enexis moet daar halverwege nog wat werkzaamheden doen (begin februari ingepland) en daarna maken we het laatste gedeelte van Den Ekel ook af. De bedoeling is dat voor 1 maart de wegen er voor nood in liggen zodat de bouwbedrijven beginnen kunnen met de bouw van de eerste woningen. Normaal gesproken (ijs en weder dienende) moet dit lukken.

Ook worden de bermen en de percelen verder afgewerkt.