Zuidwolde – Ommerweg

In opdracht van de gemeente De Wolden voeren wij onderzoek uit naar de zogenaamde ‘foutieve aansluitingen’.

In de buitengebieden van de gemeente ligt drukriolering waarop de woningen en bedrijven het afvalwater lozen. Op basis van het aantal draaiuren van de pompen in dit rioleringsstelsel is geconstateerd dat er regenwater in de drukriolering komt.

Aangezien het regenwater niet hoeft te worden gereinigd

, geeft dit een onnodige extra belasting op zowel het riool als de zuivering. Dit regenwater kan prima op de sloot of ander oppervlaktewater worden geloosd.

Een of meerdere woningen/bedrijven/schuren lozen echter regenwater op het drukriool. Dit gebeurt doordat het ingezamelde hemelwater op de afvalwaterriolering is aangesloten.

Dit noemen we ‘foutieve aansluitingen’. Wij gaan de komende periode die foutieve aansluitingen opzoeken en herstellen.

Hiervoor is het nodig dat we met alle bewoners in contact komen en enig onderzoek ter plekke doen.
Het gebied waar we nu over praten is grofweg de Ommerweg en omliggende gebieden zoals; Nolde, Sjoert, Bazuin en Schotterhuizen.