Hoofdstraat – Zuidwolde

In opdracht van de gemeente De Wolden voeren we vanaf 21 oktober jl. de reconstructie uit van het kruispunt Hoofdstraat – Meppelerweg – Steenbergerweg in het centrum van Zuidwolde. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken en afvoeren van de oude verharding. Hiervoor in de plaats komen nieuwe gebakken stenen; beetje het idee zoals de Hoofdstraat aan de zuidzijde ervan reeds is ingericht. Verder komen er overrijdbare middengeleiders en wordt de afwatering (riool Ø250, putten en trottoirkolken) verbeterd, omdat hier in het verleden vaak problemen mee waren verderop in de Hoofdstraat. In de toekomst komt ook in de rest van het noordelijk gedeelte van de  Hoofdstraat een gescheiden riool en dit is een soort begin.

Kruispunt Hoofdstraat

Het nut van deze ingrijpende werkzaamheden is verder het veiliger maken van het oversteken en tegelijkertijd de snelheid omlaag brengen. De hele kruising wordt een 30-km zone. Sluipverkeer vanaf de N48 richting de A28 (Willem Moesweg) v.v. dat nu nog door Zuidwolde rijdt, wordt hopelijk in de toekomst zo rondgeleid via het klaverblad.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd (zie de bijlage), zodat sommige rijrichtingen open kunnen blijven. Verder is het de bedoeling dat de werkzaamheden voor de feestdagen gereed zijn, uiteraard ijs en weder dienende. Voor het doorgaande verkeer is er per fase een duidelijke omleiding. De bushaltes zijn tijdelijk verplaatst naar de Marsenstede aan de Meppelerweg, bij de rotonde en de Molenhof.