Kerkenveld Noord

Woonrijp maken Kerkenveld Noord

Sinds dit jaar zijn we voor de gemeente De Wolden bezig in Kerkenveld noord. Aangezien de meeste woningen gebouwd zijn, wordt de omgeving nu woonrijp gemaakt. We gaan de wegen opnieuw bestraten, plaatsen extra kolken en passen de afwatering aan. Ook brengen we speciale bomengrond aan in de plantvakken en leggen we extra parkeerplaatsen aan. De bewoners zijn al in een vroeg stadium bij het proces betrokken en er is een duidelijk werkschema, zodat ze zo kort mogelijk overlast hebben. Uiteraard kan het weer voor evt. vertraging zorgen. Het gaat om de straten Pingosingel, Ten Hoevestaat (gedeelte) en de Compagniestraat.