Wittelte – Moerpad

In opdracht van de gemeente Westerveld realiseren wij een fietspad door het Holtingerveld nabij Wittelte. Door deze nieuwe verbinding vanaf De Broeken naar het Moerpad wordt het natuurgebied Holtingerveld beter ontsloten en meer toegankelijk gemaakt voor fietsers.

Onder toezicht en in overleg met (een ecoloog van) de Grontmij worden de werkzaamheden strikt uitgevoerd volgens de Natura 2000 richtlijnen. Nadat er wat bossage is gesnoeid, wordt de onderbaan verstevigd en afgevlakt en daarna komt er een laag slakkengranulaat overheen. Ook wordt en een betere aansluiting gemaakt op de weg De Broeken.

Zie ook onderstaande foto’s: