Vledder – Vledderweg

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld en in samenwerking met de werkgroep herinrichting Vledder gaan we de Dorpsstraat en de Vledderweg aldaar herinrichten. Op maandag 31 oktober 2016 zijn we begonnen. De oude verharding bestaande uit asfalt en verschillende soorten oude stenen/tegels e.d. wordt opgenomen en afgevoerd. Hiervoor in de plaats komt een nieuw wegdek van gebakken stenen. Ook leggen we diverse soorten riolering aan, zoals beton Ø500 en pvc Ø315 en Ø250. Het werk wordt begeleid door Roelofs advies en ontwerp bv.
We beginnen in de ”bocht”, nabij het Lesturgeonplein en werken dan via de Vledderweg westwaarts, in de richting van Frederiksoord. Het is de bedoeling dat de Dorpsstraat in begin 2017 op de planning staat.

Update 11 november; inmiddels is van de eerste fase van de Vledderweg het asfalt weg gefreesd en de slakkenfundering die eronder tevoorschijn kwam afgevoerd. Daarna is er een nieuwe fundering van menggranulaat 0/31,5 aangebracht en zijn de eerste bandenrijen gesteld. Ook zijn de zieke bomen gezaagd en worden vandaag afgevoerd en de stobben gefreesd. Vanmiddag wordt er zand aangebracht en beginnen we met stenen leggen; geel/bronskleurige stenen handmatig in de rabatstroken en rode/paarse stenen deels machinaal in de weg zelf. Door de onverwachte aanwezigheid van de slakkenfundering lopen we iets achter op de planning, maar we hebben goede hoop dat door een iets aangepaste planning van het vervolg van de Vledderweg we dit kunnen inhalen. Bij normale weersomstandigheden uiteraard.

Update 21 november; vandaag freeswerk laatste gedeelte van de Vledderweg. Dus vanaf kruising met Wildwal/Bosbouwkamp tot aan de kruising met De Rolle cq einde bebouwde kom.

Update 11/1/2017. Inmiddels zijn we gestart met de tweede fase van het werk; de reconstructie van de Dorpsstraat in Vledder. De oude verharding bestaande uit asfalt en diverse gebakken stenen is bijna verwijderd en daarna gaat de riolering op de schop; ook hier komt een gescheiden stelsel. Er wordt een zgn. HWA (hemelwaterafvoer) buis bijgelegd en de huizen/bedrijven krijgen een uitlegger tot de erfgrens.