Veeningen – De Waag

Op de voormalige locatie winkel en café A. Hein (Veeningen 47, 47a en 47b) in Veeningen is een plan gemaakt voor woningbouw.

Er wordt een nieuwe weg aangelegd (De Waag) waaraan een aantal huizen worden gebouwd. Het bouwrijp maken wordt door ons uitgevoerd.

Donderdag 19 maart 2015 zijn we begonnen met de werkzaamheden. In eerste instantie zal er een nieuw rioolstelsel worden aangelegd.