Uitbreiding terrein

Buning doet aan anticyclisch investeren.

In de huidige crisistijd is Buning Wegenbouw bv bezig met een forse uitbreiding van zijn terreinen.

Ten noorden van het bestaande terrein wordt een ca 3800 m2 nieuw terrein ontwikkeld.

Dit terrein zal voorlopig dienen als opslag voor los gestorte materialen, zoals teelaarde, grond, zand, menggranulaat en partijen vrijgekomen stenen. Het terrein wordt uiteindelijk integraal onderdeel van het bedrijventerrein Zuiderkerkes II, dat momenteel wordt ontwikkeld door de gemeente De Wolden.

Buning Wegenbouw bv denkt hiermee in de toekomst nog beter aan de wensen van opdrachtgevers te kunnen voldoen. Op het huidige terrein aan de Nijverheidsweg 38 zaten we regelmatig aan het maximum qua opslagruimte.