Tea Time

Tea Time

Echten – nieuwe locatie Tea Time.
Het werk bij de nieuwe locatie van Tea Time aan de Ruinerweg 4 in Echten vordert gestaag. Het grondwerk, ten behoeve van de kelder, voor bouwbedrijf Reins is gereed en na de vakantie volgen de werkzaamheden aan de riolering en aan de parkeerplaats aan de voorzijde.

Stand van zaken maart 2012

De riolering is op de pompput van de gemeente aangesloten en we zijn begonnen met de aanleg van een toegangsweg en het terras. Ook helpen we mee met de aanleg van de tuin. De bedoeling is dat een en ander gereed is voor de opening van het zomerseizoen.

Stand van zaken 4 mei

De tuin is zaaiklaar gemaakt en is Tea Time geopend op de nieuwe locatie. Bert succes!

Er zijn wat extra foto’s van de tuin (in aanleg) toegevoegd. Zie onder.