Snelheidsremmende maatregelen

Snelheidsremmende maatregelen

In opdracht van gemeente De Wolden voeren we op een viertal plaatsen snelheidsremmende maatregelen uit. Voor de bouwvak hebben we al een klus gedaan in Oosteinde, nu zijn we bezig aan de Slenkenweg in De Wijk. Vanwege de nabij gelegen brandweerkazerne in Noordwijk en de calamiteitenweg naar de A28 mocht de Slenkenweg niet afgesloten worden (en was een omleiding dus niet nodig). Daarom hebben we gekozen voor een zgn. bypass met rijplaten. Zie ook de foto’s. Het civieltechnische gedeelte bestaat grofweg uit het uitbreken van de asfaltverharding in de kruising met de H. Tillemaweg en de aanleg van een plateau met zgn. pianotaluds op een hydraulische puinfundering.

Klik hier voor het artikel over de snelheidsremmende maatregelen van Belangenvereniging De Wijk e.o.