Ruinerweide – Ruinen

In het kader van de Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2019 zijn we sinds enkele weken bezig aan de Ruinerweide in Ruinen; eerst worden de stenen opgenomen, vervolgens wordt de onderbaan vervangen door een goede fundering van menggranulaat. Vervolgens herleggen we de straat en brengen ter extra versteviging grasstenen in de bermen aan. We beginnen op de kruising met de Koekangerveldweg/Schapenstreek en werken richting de Weidenweg.