Riolering De Wijk

Riolering De Wijk

In opdracht van de gemeente De Wolden zijn we sinds mei 2021 bezig met het vervangen de Riolering in De Wijk , het betreft een oud betonriool Ø600 in de Briëtweg e.o.

Deze eivormige buis uit de jaren 60 wordt nu, naar goed hedendaags inzicht en gebruik, vervangen door een gescheiden stelsel.

Er komt nu een tweetal buizen in de grond te liggen; een bruine Ø315 buis voor het zgn. vuilwater (DWA = droogweerafvoer) en een groene Ø315 buis voor het regenwater (HWA = hemelwaterafvoer).

Ook worden er nieuwe betonnen putten geleverd en geplaatst.

Riolering de Wijk

Vanwege de vrij hoge waterstand en de overvloedige regen is er ook bemaling noodzakelijk.

De straat- en trottoirkolken welke nog goed zijn, worden overgezet op het HWA-stelsel. D

e slechte worden uiteraard vervangen. Daarna wordt de bestrating er voor nood ingelegd.

Na de bouwvak (de ondergrond heeft dan tijd gehad om zich wat te zetten) wordt de bestrating definitief gelegd.