Oudeschans – 2e Kwartierstraat

In opdracht van de gemeente Bellingwedde zijn we sinds 2 mei 2016 bezig met bestratingswerk aan het Schanspad, de Tweede Kwartierstraat en de Achterstraat in Oudeschans.

Vooraf is er een afweging gemaakt of het werk machinaal dan wel handmatig diende te gebeuren. Hieruit is naar voren gekomen dat het werk niet machinaal, dus handmatig moest worden uitgevoerd.

De redenen hiervoor zijn; grote variatie/maatverschillen in de aan te brengen materialen, zowel in de veldkeien als in de oude waaltjes. Ook zijn de weggetjes bijzonder smal/nauw en slecht bereikbaar, hetgeen machinaal leggen ook bijzonder lastig maakt.  

Gelukkig beschikt Buning Wegenbouw bv over voldoende gekwalificeerde (en gediplomeerde) straatmakers die het vakwerk goed beheersen. Omdat de straten volledig afgezet zijn, komt er behalve voetgangers, geen ander verkeer langs.

Zie onderstaande foto’s voor een indruk van het werk.