Oude Willem – Bosweg

In opdracht van de gemeente Westerveld zijn we maandag 5 november 2012 begonnen met de reconstructie van de Bosweg en de Tilgrupweg in Oude Willem.

De omleidingen zijn inmiddels geplaatst en zijn we begonnen met het opbreken  van de oude bestrating. Dan worden de banden in de stelspecie aangebracht.

Vervolgens komt er een fundering van menggranulaat en brekerzand onder de straat. Uiteindelijk komt er dan een nieuwe verharding van gebakken stenen voor terug.

Ook wordt bij de kruisingen de fundering en de riolering aangepast.

Update 14/11: vanwege het principe van gesloten grondbalans is het helaas noodzakelijk om bijna de gehele lengte van het werk in een keer aan te pakken.

Omdat er veenachtige grond is gevonden onder de toekomstige fundering, moet deze worden afgegraven en vervangen door zand. Mede hierdoor begint het straatwerk aanzienlijk later dan de bedoeling was; ondanks dat de eerste stenen reeds aangevoerd zijn, wordt het ws pas begin 2013 eer we daarmee beginnen. Het ligt wel in de bedoeling om de Tilgrupweg nog dit jaar te herstraten.

Update 19/2/2013 na enkele vorstperiodes waardoor het werk tijdelijk heeft stil gelegen, zijn we nu volop aan het grasplaten leggen in de bermen en ligt het in de bedoeling om eind deze week te beginnen met de bestrating.

Door de gemeente is er een verkeersbesluit uitgevaardigd ivm tijdelijke afsluiting van de weg, zie de bijlage. Goede communicatie cq Informatievoorziening jegens de aanwonenden is erg belangrijk; zowel de gemeente als wij hebben een brief laten rondgaan over de geplande werkzaamheden (zie 1e bijlage). Ook heeft de Meppeler Courant een artikel gewijd aan de komende reconstructie, zie de 2e bijlage.

Update 1/3/2013: eindelijk aan het straten! Sinds enkele dagen zijn we daadwerkelijk bezig met het aanbrengen van de bestrating; zowel de rabatstroken in halfsteensverband als het middengedeelte in keperverband (machinaal). We werken vanaf de kruising met de Oude Willemsweg richting Diever.

De kruising met de Oude Willemsweg is inmiddels weer open voor verkeer.

Update 17/4/2013: de kruising met de Haarweg is ook gereed, dus de Bosweg is nu definitief open voor het verkeer.

Zie onder voor nieuwe foto’s van het het werk: