Oosteinde – schoolplein

In opdracht van Stichting Wolderwijs  Openbaar Primair Onderwijs De Wolden voeren wij in de voorjaarsvakantie een klus uit bij  OBS de Wezeboom aan de Schoolstraat in Oosteinde.

Het schoolplein wordt opnieuw gelegd, de waterafvoer naar de kolken verbeterd en de rubberen tegels onder de speeltoestellen worden beter gelegd. Ook de riolering zelf wordt iets aangepast.

Het uitvoeren van deze klus juist in de vakantie is op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgevers en wij geven graag gehoor hieraan.

Hieronder enkele foto’s van de klus:

Oosteinde