Documenten

Nijensleek – Schoolweg

Sinds dinsdag 6 mei 2014 zijn we in opdracht van de gemeente Westerveld begonnen met de reconstructie van de Schoolweg in Nijensleek.

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit de volgende onderdelen: de weg wordt ten behoeve van de verkeersveiligheid iets versmald, er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd; het hemelwater wordt afgekoppeld dus.

Ook komt er een puinfundering onder de weg, opdat hierdoor de weg langer in goede staat zal blijven. Als laatste wordt het wegdek compleet vervangen.

De aanwonenden hebben inmiddels een brief gehad met de aangekondigde werkzaamheden, zie de bijlage.

Update 12/6; inmiddels is het vervangen van de kolken bijna gereed en vordert het aanbrengen van de fundering ook gestaag. Helaas een beetje tegenslag gehad door de overvloedige regen van de afgelopen weken.

Vandaag starten we met het aanbrengen van de opsluitbanden in een laag stabilisatie en zullen daarna aanvangen met het straatwerk; de inritten en de rabatstroken eerst, daarna de doorgaande weg.