Ekelenberg fase I

Nieuwbouw – Woonwijk Bospark Ekelenberg

Na bijna 10(!) jaar van plannen maken, overleg, voorbereiding, onderzoeken en weer bijstellen etc., zijn we sinds het voorjaar van 2017 gestart met de inleidende werkzaamheden zoals opruimen, slopen e.d. op het terrein van de voormalige camping De Ekelenberg aan de Slagendijk te Zuidwolde.
Het is de bedoeling dat hier een nieuwe woonwijk verrijst, aan de zuidoost kant van het dorp Zuidwolde.

Het gewijzigde bestemmingsplan is definitief vastgesteld in de gemeenteraad van De Wolden op 29 juni 2017 en vrijdag 30 juni was er de feestelijke openingsceremonie door de wethouder, dhr. J. ten Kate.

Mochten er na de terinzagelegging van het raadsbesluit geen bezwaren meer komen, dan is het onherroepelijk en beginnen we direct na de bouwvak (eind augustus 2017) met de daadwerkelijke aanleg van de eerste fase van de complete infrastructuur, zoals wegen, gescheiden rioleringsstelsel (IT riool voor HWA), kabels en leidingen en de bouwkavels etc.

Hier verschijnen in totaal iets van 60 woningen; vrijstaande en geschakelde.

Ekelenberg fase I