Foto werkzaamheden 4

Nieuwbouw opslagunits Meppel & Hoogeveen

Update januari 2022

De afgelopen periode zijn we weer op deze twee locaties aan het werk geweest. Er zijn mantelbuizen gelegd en sleuven gegraven zodat binnenkort de nutsleidingen naar binnen kunnen worden gevoerd en we hebben de riolering verder aangelegd, zodat de straatkolken aangesloten zijn.
Verder gaan we nog de bestrating leggen, zodat dan deze twee projecten ook afgerond zijn.

Buning wegenbouw verzorgt het grondwerk voor de nieuwbouw opslagunits voor Marcas Developments BV

In opdracht van Marcas Development bv zijn we in begin april in Meppel (Blankenstein) en Hoogeveen (Buitenvaart) begonnen met het grondwerk voor twee te bouwen opslagunits / bedrijfsverzamelgebouwen. Naast het grondwerk incl. grondverbetering leggen we ook de complete riolering aan en later de bestrating.

Zie ook onze eerdere werkzaamheden van het complete grondwerk, riolering en straatwerk bij een nieuw te bouwen hal in het Hoogeveen Buitenvaart industrieterrein.