Lieving

Lieving, Makkum en Holte

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe hebben we afgelopen zomer de zogenaamde foutieve aansluitingen geïnventariseerd in Lieving, Makkum en Holte, dorpen in die gemeente. Dit zijn woningen in het buitengebied waarvan de hemelwaterafvoeren (dakgoten e.d.) nog zijn aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Hierdoor wordt dit stelsel en de rioolwaterzuivering onnodig belast.

We zijn sinds september 2019 vervolgens bezig om deze aansluitingen per woning af te koppelen van het riool en ze vervolgens naar het oppervlaktewater in de buurt (sloten etc.) te leiden. Zo wordt het riool ontzien en tevens de verdroging in sommige gebieden tegengegaan.