Koekange – sportvelden

Op de sportvelden in Koekange zijn we deze week (wk 12 2018) begonnen met het grondwerk waarop in de nabije toekomst een kunstgrasveld wordt aangelegd. In verband met de veenachtige ondergrond werken we met een voorbelasting (zgn overhoogte) en door middel van zakbaken meten we zo de verwachte inklinking van de bodem.

De overbodige teelaarde wordt conform bodemkaart van de gemeente afgevoerd naar het gronddepot de Tille in Ruinen en naar ons eigen project De Ekelenberg in Zuidwolde. Hiervoor zijn de  Meldingen Bodemkwaliteit gedaan.

Het zand is van het type M3-c zand, voorgeschreven door het NOC*NSF en wordt aangebracht op een antiworteldoek. Zie de bijgevoegde foto’s.