Koekangerveldweg

Koekangerveldweg – Koekange (2)

Sinds deze week zijn we in het kader van de Raamovereenkomst Herstraatbestek 2018 van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen begonnen aan de Koekangerveldweg ten noorden van de N375 (autoweg Pesse – Meppel).

Waar we in 2016/2017 al het zuidelijk deel hebben aangepakt, nu dus het restant van de weg. De werkzaamheden bestaan uit het herstraten van de rijbaan en het verstevigen van de wegconstructie door het aanbrengen van een fundering van menggranulaat.

Het vrijgekomen zand uit het cunet is inmiddels grotendeels afgevoerd. Ook zullen we de bermen verstevigen met gewapende prefab bermverharding.

Koekangerveldweg