Havelte – Uffelterkerkweg

In opdracht van de gemeente Westerveld zijn we maandag 11 juni 2013 begonnen aan de reconstructie van de Uffelterkerkweg te Havelte.

Het gaat om het gedeelte vanaf de kruising met de Markgenotenweg tot de aansluiting met de Nieuwe Ruiterweg. Voor zover bekend bij ons, staan aan dit gedeelte geen woningen.

De bestaande verharding wordt afgevoerd en een ook pakket zand uit het cunet. Hierin komt vervolgens een laag menggranulaat (‘puinfundering’) met een laagje brekerzand waarop uiteindelijk de nieuwe bestrating wordt aangebracht.

Inmiddels ook de eerste foto’s van het straatwerk: