Fort – ’t Jaagpad

Maandag 8 juli zijn we in opdracht van de gemeente De Wolden gestart aan ’t Jaagpad in Fort met het verbeteren van de grondwaterafvoer.

We leggen o.a. drainage aan en plaatsen een grote verzamelput. Het werk wordt in combinatie gedaan met EMC Techniek.

Al jaren zijn er bij de bewoners van met name ’t Jaagpad klachten over de (te hoge) grondwaterstand aldaar.